Financiering

U bent hier

Subsidiegids kinderopvang Agentschap Innovatie en ondernemen

Ondernemen in de kinderopvang impliceert naast de passie voor het werken met kinderen ook een zakelijke kant. Nieuwe uitdagingen gaan immers vaak gepaard met een zoektocht naar financiële middelen.

Om u als ondernemer te ondersteunen in uw zoektocht naar beschikbare overheidsmaatregelen, stelde het Agentschap Innovatie en Ondernemen een subsidiegids samen. U vindt in deze gids een overzicht van maatregelen die nuttig kunnen zijn bij onder meer de start van uw onderneming, het volgen van opleidingen, het inwinnen van advies of de financiering van projecten. In de publicatie vindt u ook een overzicht van de steunmogelijkheden van Kind en Gezin, de tewerkstellingsmaatregelen en financieringsmogelijkheden.

Bekijk de gids

Behoefte aan financiering? Schrijf je in voor Go for Finance

Het begeleidingstraject Go for Finance is er zowel voor de (pre)-starter die een onderneming wenst op te richten of over te nemen, als voor de bestaande ondernemer die behoefte heeft aan financiering voor een investering of werkkapitaal. Een bijkomende voorwaarde is dat je in Vlaanderen gevestigd moet zijn. Aan de hand van je financieel plan of boekhoudkundige cijfers brengen we je financieringsbehoefte in kaart. Zo weten we precies hoeveel financiële middelen er nodig zijn om jouw project te realiseren.

Vervolgens bekijken we alle mogelijke financieringsvormen die in aanmerking komen voor je onderneming. Of het nu gaat om een banklening, een lening via de overheid of een alternatieve financieringsvorm, zoals crowdfunding, samen gaan we voor de meest optimale financieringsmix met het oog op het succesvol binnenhalen van de nodige financiële middelen. Daarbovenop neem je deel aan verschillende workshops om jouw financiële kennis te verruimen. Finaal, stomen we jou klaar om de financiering effectief aan te vragen of op te halen. Hoe beter je hierop bent voorbereid, hoe meer kans op slagen!

Je persoonlijke Go for Finance-adviseur

 • Brengt je financieringsbehoefte in kaart
 • Maakt je wegwijs in de verschillende financieringsmogelijkheden
 • Bereid je voor op de financieringsaanvraag

Mix van individuele begeleiding en workshops

Het volledige traject bestaat uit vier uren durend individueel advies verdeeld over drie adviesgesprekken. Daarbovenop krijg je de kans om je financiële kennis te versterken met twee financiële workshops in groep. Vooraf vragen we je om het voorbereidingsdocument in te vullen en dit samen met jouw financieel plan of boekhoudkundige cijfers aan ons te bezorgen.

Voorwaarden

 • Je wenst een onderneming op te richten of over te nemen OF
 • Je bent reeds ondernemer en je zoekt financiering voor een investering of werkkapitaal
 • Je bent gevestigd in Vlaanderen

Timing

Je kan doorlopend inschrijven. Het hele begeleidingstraject beslaat 3 individuele begeleidingsmomenten met jouw persoonlijke adviseur en 2 financiële workshops in groep, dit over een looptijd van maximaal 6 maanden.

Kostprijs

200 euro excl. btw.
Dankzij de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, biedt UNIZO het volledige begeleidingstraject Go fo Finance aan voor slechts 200 euro excl. btw (in plaats van 1.650 euro).

Hoe inschrijven?

Inschrijvingen lopen via de website van Go for Finance. Je kan reeds intekenen door het inschrijvingsformulier in te vullen. Je persoonlijke adviseur neemt spoedig contact op om een eerste afspraak te maken.

Op zoek naar info over de subsidies van Kind en Gezin?

Neem een kijkje op www.kindengezin.be/kinderopvang

De rubriek ' subsidies en financieel' onder 'sector baby's en peuters'.

 • De brochures over de subsidies van Kind en Gezin: basissubsidie, subsidie inkomenstarief, plussubsidie, flexibele opvang, inclusieve opvang, DAC, FCUD;
 • De algemene principes die Kind en Gezin voor subsidies toepast;
 • Ramen van subsidies ramen;
 • Een overzicht van de subsidiebedragen en van de voorschotten en saldo's die je krijgt;
 • Krijg je door het nieuwe systeem minder subsidies dan voor het decreet? Hier lees je hoe je een financiële compensatie kan krijgen.

De rubrieken 'gezinsopvang / groepsopvang subsidies' onder 'sector schoolkinderen'.

 • Informatie over de subsidies voor gezinsopvang.
 • Informatie over de subsidies voor groepsopvang.

PMV/z

PMV geeft de Vlaamse toekomst mee vorm met aangepaste financieringsformules voor elk beloftevol ondernemersproject. Voor zelfstandige ondernemers zijn er de aangepaste formules van PMV/z. Kinderopvangcentra en onthaalouders kunnen hun aanvraag indienen bij PMV/z, een dochtermaatschappij van PMV. Met de Startlening+ en de kmo-cofinanciering bieden zij twee leningen aan op maat van de kinderopvang. De twee leningen kunnen zowel bedrijfskapitaal financieren, als materiële en immateriële investeringen, het beroepsgedeelte van onroerende investeringen en overnames. 

Startlening+

 • Maximum 100.000 euro via een achtergestelde lening. Hiermee kan de aanvrager ook gemakkelijker toegang krijgen tot een bankkrediet;
 • Voor elke euro die de aanvrager zelf of via een andere bron inbrengt, kan hij 4 euro lenen. Ook de Winwinlening komt in aanmerking als eigen inbreng;
 • Terugbetaling op minimum drie en maximum tien jaar, afhankelijk van de aard van het project;
 • Eén of twee jaar vrijstelling van kapitaalaflossing;
 • Een aantrekkelijke vaste interestvoet van 3 %;
 • Als de Startlening+ niet voldoende is, dan kan de aanvrager die combineren met kmo-cofinanciering. In dat geval mag het totaalbedrag van de twee leningen samen niet meer bedragen dan 350.000 euro.

Extra’s voor werkzoekende(n)

Participatiefonds Vlaanderen vraagt geen waarborgen als de aanvrager een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze is, of een niet-werkende werkzoekende of de begunstigde van een leefloon. In het andere geval bepaalt Participatiefonds Vlaanderen de waarborgen in functie van het kredietrisico en slaan ze enkel op de elementen die betrekking hebben op het project. Een schuld van maximum 40.000 euro kan dan zelfs worden kwijtgescholden als de leningnemer noodgedwongen moet stoppen met zijn zaak. In dat geval moet de leningnemer binnen de drie maanden na het stopzetten van de kinderopvang bewijzen dat de zaak niet leefbaar was.

Als de leningnemer binnen de 15 jaar na de start, voor om het even welke reden, zijn zaak stopzet, dan behoudt hij toch het recht op een werkloosheidsuitkering.

KMO-cofinanciering

 • Maximum 350.000 euro via een achtergestelde lening. Hiermee kan de aanvrager ook gemakkelijker toegang krijgen tot een bankkrediet.
 • Lening is beperkt tot 4 maal de eigen inbreng, die minstens 10% van de totale financieringsbehoefte moet bedragen. Voor elke euro die de aanvrager zelf of via een andere bron inbrengt, kan hij 4 euro lenen. Ook de Winwinlening komt in aanmerking als eigen inbreng.
 • De lening is ook beperkt tot maximum 50% van de investeringsbehoefte
 • De cofinanciering van de bank, investeringsfonds of business angels, bedraagt minimum 20%
 • Terugbetaling op minimum drie en maximum tien jaar, afhankelijk van de aard van het project
 • Eén of twee jaar vrijstelling van kapitaalaflossing is mogelijk
 • Een aantrekkelijke vaste interestvoet van 3%
 • Participatiefonds Vlaanderen gaat soepel om met waarborgen voor KMO-cofinanciering. De waarborgen worden bepaald in functie van het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op het project.

Meer info vindt u op www.pmvz.eu