Mandaten

U bent hier

Samen met UNIZO, behartigt de Federatie Kinderopvang de volgende relevante mandaten:

1.  Raadgevend Comité Agentschap Opgroeien

 • Kamer kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning

2.  Voortgangsoverleg Agentschap OpGroeien

3.  Sectoroverleg Agentschap opgroeien

4.  Andere mandaten

 • ABC (Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut van de Zelfstandigen)
 • CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven)
 • eHealth-platform
 • Famifed (Federaal Agentschap voor Kinderbijslag)
 • FBZ (Fonds voor Beroepsziekten)
 • Fonds Medische Ongevallen
 • HRPBW (Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk)
 • HRZKMO (Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO)
 • Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
 • KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg)
 • Kruispuntbank Sociale Zekerheid
 • NAR (Nationale Arbeidsraad)
 • Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor de preventie en bescherming op het werk
 • Opvolgingscommissie voor de Externe Diensten voor Technische Controles op de Werkplaatsen
 • Participatiefonds Brussel
 • Participatiefonds Federaal
 • Participatiefonds Vlaanderen
 • Raad voor het Verbruik
 • RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering)
 • RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen)
 • RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)
 • RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)
 • SAR WGG (Strategische adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid)
 • SERV (Sociaal Economische Raad van Vlaanderen)
 • Syntra Vlaanderen
 • VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)
 • Zorgvernieuwingsplatform Flanders Care