Nieuws

U bent hier

Schema boekhoudkundige verplichting bij zelfstandige onthaalouders met T1-subsidie

Het actieplan voor de ondersteuning van de gezinsopvang voorziet dat de subsidies die vrijgekomen zijn door de daling van het aantal onthaalouders terug in de gezinsopvang worden geïnvesteerd. Een deel van deze subsidies gaat naar een basissubsidie voor bestaande plaatsen gezinsopvang die met vrije...

Tweede fase van het groeipad voor subsidietrap 2b

Het is zover! De Vlaamse overheid activeert de tweede fase in de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel dat actief is in de kinderopvang met subsidietrap 2b. Eind 2014 tekende de Vlaamse overheid een groeipad uit in 7 fases om de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden van...

Engagementsverklaring voor een goede samenwerking tussen lokale besturen en organisatoren kinderopvang

De Federatie Kinderopvang, SOM, UnieKO, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams Welzijnsverbond vinden een goede samenwerking tussen organisatoren kinderopvang en lokale besturen belangrijk. Als organisaties die enerzijds de lokale besturen en anderzijds de organisatoren...

Federatie Kinderopvang organiseert vandaag eerste 'Dag van de Kinderopvang'

Samenwerking met alle lokale stakeholders als centraal thema Private en zelfstandige aanbieders van kinderopvang (opvang baby's en peuters) en buitenschoolse opvang willen graag nauwer samenwerken met andere lokale stakeholders in hun gemeente, maar vinden dat toch nog vaak een grote uitdaging...

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.