Nieuws

U bent hier

Nieuwe stap in het groeipad op subsidietrap 2

De Vlaamse Regering heeft beslist 10,6 miljoen versneld te investeren om het verschil in subsidie tussen kinderopvang Trap 2A en Trap 2B verder weg te werken. Het subsidiebedrag voor een kinderopvangplaats in Trap 2B gaat hierdoor met zo’n 525 euro naar omhoog op jaarbasis en 2,4 euro op dagbasis...

Steunmaatregelen voor de kinderopvang baby's en peuters

Ondertussen maakte de Vlaamse overheid bekend hoe de steunmaatregelen voor de sector baby's en peuters er specifiek zullen uitzien. Vandaag mochten jullie deze snelinfo ontvangen van het Agentschap Opgroeien. Algemeen De maatregelen die reeds van kracht waren blijven gelden. Om aanspraak te maken...

Tijdelijke werkloosheid en crisis-overbruggingsrecht of niet?

In ons nieuwsbericht van vorige week vrijdag riepen we op om nog geen maatregelen te nemen, bijvoorbeeld om de opvang te sluiten of tijdelijke werkloosheid aan te vragen. In de snelinfo later die dag, liet het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) weten dat, zoals reeds werd gevraagd,...

Specifieke maatregelen voor de kinderopvang?

De overheid heeft aan de sector kinderopvang gevraagd om open te blijven. Er werd aangegeven dat de kinderopvang cruciaal is. Ouders dienen niet te betalen voor afwezigheidsdagen. Dit geldt voor alle subsidietrappen (zowel voor diegenen die werken met vrije prijs als voor inkomenstarief). Er wordt...

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.