Nieuws

U bent hier

Dag van de Zorg 2018

Goed nieuws voor de kinderopvang in Vlaanderen. De Federatie Kinderopvang heeft samen met andere koepels (VVSG, Unieko, SOM en Vlaams Welzijnsverbond) en Kind en Gezin een mooie samenwerking opgezet met vzw Dag van de Zorg. In aanloop naar de opendeur Dag van de Zorg organiseren wij een Burendag...

Webinar keuze ondernemingsvorm 3 oktober 2017

Start ik als eenmanszaak of richt ik een vennootschap op? Als ik met anderen samenwerk, richt ik dan samen met hen een vennootschap op of werken we onder de zgn. ‘feitelijke vereniging’? De keuze heeft allerlei aspecten en gevolgen: ondernemersrisico, belastingen, kosten, formaliteiten, de manier...

Kostenforfait inkomstenjaar 2017-2019

Van de administratie financiën ontvingen we de bevestiging dat de minister goedkeuring gaf voor een nieuw kostenforfait Kinderopvang. Het betreft geïndexeerde bedragen 17,5 € (volledige) en 7,5 (gedeeltelijke forfait) Deze forfaits zullen: niet gelden voor de aangesloten gezinsopvang (de vroegere...

Webinar "schijnzelfstandigheid: risico's en hoe correct samenwerken" - georganiseerd door Unizo

Op 30 augustus organiseerde Unizo een webinar over schijnzelfstandigheid in de kinderopvang. Werken met zelfstandige medewerkers of met werknemers? Er zijn talloze verschillen, vooral op het financiële vlak en op het vlak van flexibiliteit en organisatie. De keuze tussen zelfstandigen en werknemers...

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.