Nieuws

U bent hier

Compensatieregeling corona vanaf oktober 2020

De huidige compensatieregeling geldt tot en met 30 september 2020. De koepels kinderopvang (waaronder Federatie Kinderopvang) en Mentes vzw verzamelden gegevens om na te gaan wat de huidige situatie in de sector is wat betreft geplande aanwezigheden. Hieruit bleek dat de nood aan compensaties nog...

Federatie Kinderopvang wil heropwaardering van de sector en vraagt meer middelen

De Federatie Kinderopvang, het door Unizo opgerichte netwerk van kinderopvanginitiatieven, pleit voor een heropwaardering van de kinderopvang. Het imago van de sector staat onder druk. Om kwaliteitsvolle kinderopvang te bieden, moeten de budgetten sneller omhoog en moet het personeel ook een betere...

Compensatie buitenschoolse kinderopvang

Ondertussen maakte de Vlaamse overheid bekend hoe de steunmaatregelen voor de sector buitenshoolse opvang er specifiek zullen uitzien. Onlangs mochten jullie deze snelinfo ontvangen van het Agentschap Opgroeien. Voor wie? voor alle organisatoren buitenschoolse opvang met een erkenning, toestemming...

Nieuwe stap in het groeipad op subsidietrap 2

De Vlaamse Regering heeft beslist 10,6 miljoen versneld te investeren om het verschil in subsidie tussen kinderopvang Trap 2A en Trap 2B verder weg te werken. Het subsidiebedrag voor een kinderopvangplaats in Trap 2B gaat hierdoor met zo’n 525 euro naar omhoog op jaarbasis en 2,4 euro op dagbasis...

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.