Nieuws

U bent hier

Tweede fase van het groeipad voor subsidietrap 2b

Het is zover! De Vlaamse overheid activeert de tweede fase in de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel dat actief is in de kinderopvang met subsidietrap 2b. Eind 2014 tekende de Vlaamse overheid een groeipad uit in 7 fases om de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden van...

Engagementsverklaring voor een goede samenwerking tussen lokale besturen en organisatoren kinderopvang

De Federatie Kinderopvang, SOM, UnieKO, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams Welzijnsverbond vinden een goede samenwerking tussen organisatoren kinderopvang en lokale besturen belangrijk. Als organisaties die enerzijds de lokale besturen en anderzijds de organisatoren...

Federatie Kinderopvang organiseert vandaag eerste 'Dag van de Kinderopvang'

Samenwerking met alle lokale stakeholders als centraal thema Private en zelfstandige aanbieders van kinderopvang (opvang baby's en peuters) en buitenschoolse opvang willen graag nauwer samenwerken met andere lokale stakeholders in hun gemeente, maar vinden dat toch nog vaak een grote uitdaging...

VIA 5 (Vlaams Intersectoraal Akkoord) goedgekeurd

Op 8 juni 2018 ondertekende de Vlaamse Regering samen met de werkgevers (VERSO) en de vakbonden het nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit (VIA 5) voor de periode 2018 – 2020. Het volledige akkoord kan je hier nalezen. De Federatie Kinderopvang werd diverse malen geconsulteerd...

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.