Compensatieregeling corona vanaf oktober 2020

U bent hier

De huidige compensatieregeling geldt tot en met 30 september 2020. De koepels kinderopvang (waaronder Federatie Kinderopvang) en Mentes vzw verzamelden gegevens om na te gaan wat de huidige situatie in de sector is wat betreft geplande aanwezigheden. Hieruit bleek dat de nood aan compensaties nog steeds aanwezig is.

Mede op basis hiervan besliste de Vlaamse Regering op 18.09 ll. om vanaf oktober in een nieuwe – beperkte – wijze van compenseren te blijven voorzien. Concreet dus niet langer een volledige, dan wel een regeling voor uitzonderlijke situaties.

Samengevat zal vanaf oktober compensatie enkel nog kunnen:

  1. In geval van een opgelegde collectieve thuisisolatie van medewerkers en opgevangen kinderen van de volledige leefgroep of de volledige locatie. En dit n.a.v. een hoog-risicocontact of besmetting in de opvang.
  2. Een beslissing of maatregel van ene overheid (Federaal, Vlaams, Provincie of Stad/gemeente) Dit bvb als gevolg van een lokale heropflakkering.

Alle info vind je terug op de website van Kind & Gezin:

Voor meer info kan je terecht bij info@federatiekinderopvang.be
 

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.