Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten: lokaal, verbinding en kwaliteit

U bent hier

Op woensdag 24 april 2019 keurde het Vlaams Parlement het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten goed. Het decreet bouwt verder op de Staten-Generaal over opvang en vrije tijd, de conceptnota van de Vlaamse Regering en de parlementaire hoorzittingen.
Het opzet van het nieuwe decreet is samen te vatten in drie trefwoorden:

  • lokaal: het lokaal bestuur neemt de regie op van buitenschoolse activiteiten (het ontwikkelt een lokaal beleid en beslist over de besteding van de middelen) en zal daarvoor de middelen krijgen (op termijn zullen organisatoren buitenschoolse kinderopvang niet meer gesubsidieerd worden door Kind en Gezin);
  • verbinding: een lokaal samenwerkingsverband (onderwijs, welzijn, jeugd, cultuur en sport) kan het lokaal bestuur adviseren en zal operationele acties coördineren;
  • kwaliteit: er wordt een inspiratiekader buitenschoolse activiteiten ontwikkeld en organisatoren kleuteropvang kunnen, binnen een nog uit te werken regelgevend kader, een kwaliteitslabel krijgen van Kind en Gezin.

Het decreet treedt uiterlijk op 1 januari 2021 in werking en voorziet in een 'warme transitie' voor de organisatoren van gesubsidieerd aanbod buitenschoolse opvang. Zo blijven subsidies die bepaald worden in het decreet nog zes jaar behouden na ingang van het nieuwe decreet. Lees het decreet hier na. De toelichtende nota kan je hier terugvinden. 

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.