Engagementsverklaring samenwerking lokale besturen en opvangvoorzieningen

U bent hier

Zowel in het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters als in het decreet van 24 april 2019 betreffende de organisatie van buitenschoolse kinderopvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten staan een aantal verplichtingen tot samenwerking tussen kinderopvangvoorzieningen en lokaal bestuur. Om aan die verplichtingen een meerwaarde te geven is een vitale samenwerking cruciaal.  

De Federatie Kinderopvang stelde samen met VVSG, Vlaams Welzijnsverbond, SOM en UnieKO een engagementsverklaring op om enkele handvaten aan te reiken in de samenwerking tussen lokale besturen en organisatoren kinderopvang.

Lees de engagementsverklaring hier na. 

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.