Federatie Kinderopvang n.a.v. startnota Vlaamse Regering: "Meer betaalbare en flexibele kinderopvang essentieel om meer mensen aan de slag te krijgen."

U bent hier

De Vlaamse Regering formuleert terecht de ambitie om onze werkgelegenheidsgraad te verhogen naar 80%, ofwel 120.000 Vlamingen extra aan de slag krijgen op de arbeidsmarkt. De Federatie Kinderopvang, aangesloten bij UNIZO, stelt het belang en meerwaarde van de kinderopvang graag voorop om deze doelstelling mee vorm te geven. Om meer mensen aan het werk te krijgen zijn voldoende, betaalbare en flexibele plaatsen in de kinderopvang immers onontbeerlijk.

Kinderopvang is een recht en een basisvoorziening en staat om deze reden vandaag hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Kinderopvang draagt bij tot een goede en vlotte combinatie arbeid en gezin, en tot een optimale persoonlijke en sociale ontwikkeling van het kind. Dit onder meer op het vlak van taalstimulering en kennis van het Nederlands. Tot slot kan kinderopvang een wezenlijk element zijn bij het bestrijden en voorkomen van armoede. Uiteraard hebben ook bedrijven baat bij voldoende kinderopvangmogelijkheden. Steeds meer ouders combineren de zorg voor kinderen met een baan.

De Federatie Kinderopvang stelt spijtig genoeg vast dat er vandaag onvoldoende, betaalbare en flexibele kinderopvang voorhanden is om elk kind een plaats te kunnen geven. De kinderopvang wil dan ook deel zijn van de oplossing om de 120.000 Vlamingen aan de slag te krijgen. Daartoe doet het dan ook volgende 3 aanbevelingen:

  • Breid het aantal plaatsen in de (gesubsidieerde) kinderopvang uit, zodat elke kind in zijn nabije omgeving in een kwaliteitsvolle kinderopvang terecht kan.
  • Voor kinderen die niet in een inkomensgerelateerde kinderopvang terecht kunnen, moet de kinderopvangtoeslag verhoogd worden tot 20 euro per opvangdag voor ouders met een laag inkomen.
  • Bijkomende ondersteuning om ruimere en flexibele openingsuren (zowel vroeg, laat als in het weekend) te creëren zijn wenselijk. Op die manier kunnen meer mensen participeren op de arbeidsmarkt.

De federatie wil, naast het informeren en adviseren van haar leden, eveneens gericht meebouwen aan de toekomst van de kinderopvang door hierover op een constructieve manier in dialoog te gaan met de overheid en alle andere actoren in de sector.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be 

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.