IKT-Mix goedgekeurd

U bent hier

Op 05.04 ll. nam de Vlaamse Regering nog tal van beslissingen waaronder een beslissing inzake Kinderopvang, IKT-mix. Een besluit van de Vlaamse Regering in 2017 maakte het mogelijk dat bepaalde organisatoren niet voor alle kinderopvangplaatsen op zijn kinderopvanglocatie moesten werken volgens het systeem inkomenstarief. Dit experiment liet dus verschillende prijssystemen naast elkaar toe binnen één kinderopvanglocatie, weliswaar binnen een beperkte groep organisatoren die daarvoor een afwijking kregen van Kind en Gezin en binnen bepaalde voorwaarden.
 
Op 05.04 keurde de Vlaamse Regering nu principieel een besluit goed dat deze regeling bestendigt en dat het experiment omzet in een structurele regelgeving, met ingang van 1 januari 2020. Vanaf dan zal een organisator in zijn kinderopvanglocatie waarvoor hij de subsidie voor inkomenstarief ontvangt aan ouders een vrije prijs kunnen vragen voor de plaatsen waarvoor hij van Kind en Gezin geen subsidie ontvangt. De organisator zal aan de voorwaarden moeten voldoen die onder meer peilen naar zijn competentie/bestuursvoerend vermogen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. Lees zeker het besluit van de Vlaamse Regering en de  bijhorende nota na. 

 

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.