Kostenforfait inkomstenjaar 2017-2019

U bent hier

Van de administratie financiën ontvingen we de bevestiging dat de minister goedkeuring gaf voor een nieuw kostenforfait Kinderopvang.
 
Het betreft geïndexeerde bedragen 17,5 € (volledige) en 7,5 (gedeeltelijke forfait)
Deze forfaits zullen:
  • niet gelden voor de aangesloten gezinsopvang (de vroegere aangesloten onthaalouders ) waarvan de vergoedingen als niet belastbaar worden beschouwd
  • niet gelden voor de kinderopvang die zich louter met buitenschoolse kinderopvang bezighoudt;
  • enkel gelden voor natuurlijke personen die als zelfstandige werken en dus nooit van toepassing kunnen zijn op vennootschappen, VZW, openbare besturen enz.
  • ook van toepassing zijn voor zelfstandigen actief binnen subsidietrap 2b
 
Het is nu afwachten op de definitieve circulaire.
We vermelden hierbij dat de minister integraal goedkeuring geeft aan een akkoord van de Vlaamse en Waalse koepels, waaronder Federatie Kinderopvang en UNIZO.
 
We houden u op de hoogte

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.