Schema boekhoudkundige verplichting bij zelfstandige onthaalouders met T1-subsidie

U bent hier

Het actieplan voor de ondersteuning van de gezinsopvang voorziet dat de subsidies die vrijgekomen zijn door de daling van het aantal onthaalouders terug in de gezinsopvang worden geïnvesteerd. Een deel van deze subsidies gaat naar een basissubsidie voor bestaande plaatsen gezinsopvang die met vrije prijs werken en die nog geen basissubsidie krijgen (trap 0).

 Recent ontving je daarvoor een oproep waar je kan op intekenen voor 18/12/2018. 

 In de oproep werd o.m. volgende voorwaarde geformuleerd:

Elke organisator die subsidies van Kind en Gezin krijgt, moet:

  1. jaarlijks een begroting maken met een overzicht van de voorzienbare inkomsten en geraamde uitgaven voor de kinderopvang.
  2. een boekhouding bijhouden waarin de inkomsten en de uitgaven van de kinderopvang transparant terug te vinden zijn.

We kregen hier veel (ongeruste) vragen over.

In overleg met K&G en UNIEKO werd hiertoe onderstaand schema ontwikkeld waarmee je kan voldoen aan deze voorwaarde. Met vragen kan je steeds terecht bij de Federatie Kinderopvang.

Boekhouding basissubsidie gezinsopvang.png

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.