Steunmaatregelen voor de kinderopvang baby's en peuters

U bent hier

Ondertussen maakte de Vlaamse overheid bekend hoe de steunmaatregelen voor de sector baby's en peuters er specifiek zullen uitzien. Vandaag mochten jullie deze snelinfo ontvangen van het Agentschap Opgroeien.

Algemeen

De maatregelen die reeds van kracht waren blijven gelden. Om aanspraak te maken op de steunmaatregelen van de Vlaamse overheid dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:
Opvanginitiatieven blijven open met voorrang voor kinderen met minstens één ouder uit een cruciaal beroep en voor kinderen met een kwetsbare thuissituatie. Heb je beslist je initiatief te sluiten zonder dat er sprake is van overmacht? Dan kan je voor deze dagen geen aanspraak maken op de steunmaatregelen.
Ouders betalen niet voor afwezigheidsdagen (alle organisatoren dienen hieraan te voldoen). Afwezigheidsdagen worden niet afgetrokken van respijtdagen of een ander systeem van afwezigheden dat gehanteerd wordt door initiatieven met vrije prijs. Initiatieven die met vrije prijs werken en gebruik maken van een vaste maandprijs, zullen een herberekening moeten maken voor deze maanden. Opgroeien regie kan maatregelen (bijvoorbeeld een geldboete) opleggen voor initiatieven die hier niet aan voldoen.
Je medewerkers blijven in dienst. Dit wil zeggen dat je medewerkers geen andere steunmaatregelen genieten (bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid, zelfstandigen maken geen gebruik van crisis-overbruggingsrecht).

Bedragen

De compensatiebedragen zijn afhankelijk van de subsidietrap en het soort opvang.

  • Voor een volle afwezigheidsdag ontvangt men het volledige compensatiebedrag. Een volle afwezigheidsdag is een dag waarop opvang was besteld voor meer dan 5uur.
  • Voor een halve afwezigheidsdag krijgt men 60% van het compensatiebedrag. Een halve afwezigheidsdag is een dag waarop opvang was besteld van meer dan 3 uur en minder dan 5 uur.
  • Voor een derde afwezigheidsdag krijgt men 40% van het compensatiebedrag. Een derde afwezigheidsdag is een dag waarop opvang was besteld van minder dan 3 uur.

 tabel compensatie_0.JPG

Deze bedragen zullen worden uitbetaald per afwezigheidsdag. Dit voor een maximumbezetting van 100%. Opgroeien regie zal berekenen wat het maximum aantal aanwezigheden zou kunnen zijn door het vergund aantal plaatsen te vermenigvuldigen met aantal werkdagen (maandag tot vrijdag) in de periode dat de coronamaatregelen gelden. Als daarvan de effectieve aanwezigheden afgetrokken worden, blijft het maximum aantal te vergoeden afwezigheden over.

 
Dit wil zeggen dat men een berekening zal maken per dagen. Heb je bijvoorbeeld een capaciteit van 18 plaatsen met vrije prijs, met op woensdag 25 maart 2 kinderen voor een volledige in de opvang, dan zal je voor deze dag een bedrag van € 27 x 16 ontvangen.

Waarom deze bedragen?

Gezinsopvang

Voor gezinsopvang heeft men zich gebaseerd op de onkostenforfait voor zelfstandigen die afliep in 2019.

Groepsopvang

Het bedrag van groepsopvang met vrije prijs is gebaseerd op een bedrag dat nodig is als er uitgegaan wordt van normale inkomsten van ongeveer 30 euro per dag per kind (= wat de ouder betaalt) en als we er van uitgaan dat de kosten bij een afwezigheid toch iets lager liggen (3 euro per dag) omdat er bijvoorbeeld geen maaltijden moeten voorzien worden.
 
Het bedrag voor groepsopang met inkomenstarief is vastgelegd op 20 euro, omdat de normale subsidie die men ontvangt per prestatie momenteel 24,5 euro bedraagt, en omdat we er van uitgaan dat de effectieve kosten ook iets lager liggen (bijvoorbeeld doordat men geen maaltijden moet voorzien voor de afwezigen).

 

Wat met subsidievoorwaarden (bijvoorbeeld minimumbezetting)?

Indien het niet voldoen aan de subsidievoorwaarden een gevolg is van de corona-crisus (bijvoorbeeld onderbezetting, openingsdagen,...) of de opgelegde maatregelen dan zal het Agentschap Opgroeien een gedoogbeleid hanteren.

Hoe en wanneer kan ik de maatregelen aanvragen?

Agentschap opgroeien zal hierover nog verdere informatie bezorgen, van zodra meer duidelijkheid, brengen we je hiervan op de hoogte.

 

Vragen of opmerkingen over deze steunmaatregelen? Neem contact op met info@federatiekinderopvang.be. We bundelen alle vragen en geven morgen of ten laatste donderdag op alle vragen een collectief antwoord.

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.