Tijdelijke werkloosheid en crisis-overbruggingsrecht of niet?

U bent hier

In ons nieuwsbericht van vorige week vrijdag riepen we op om nog geen maatregelen te nemen, bijvoorbeeld om de opvang te sluiten of tijdelijke werkloosheid aan te vragen.

In de snelinfo later die dag, liet het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) weten dat, zoals reeds werd gevraagd, opvanginitiatieven zoveel mogelijk open dienen te blijven. Daarnaast werd gevraagd de contactbubbels niet te doorbreken. Dit wil zeggen dat de samenstelling van de groep hetzelfde dient te blijven.

Indien er geen kinderen meer naar de opvang komen, wordt gevraagd de medewerkers beschikbaar te houden voor andere opdrachten ter ondersteuning van mogelijke noden in deze corona-crisis. Er wordt gevraagd om steeds een contactpunt te houden als aanspreekpunt voor ouders.

Daarnaast wordt uitdrukkelijk gevraagd geen tijdelijke werkloosheid in te roepen voor personeel omdat er een Vlaamse compensatie voor de sector voorzien zal worden. We verwachten daar spoedig meer informatie over. De Federatie Kinderopvang vraagt aan de overheid duidelijkheid en voldoende hoge compensaties op korte termijn. We naderen het einde van de maand en zijn er ons van bewust dat het voor veel initiatieven moeilijk zal zijn eventuele lonen uit te keren. Aangezien het niet langer nodig is een aanvraag in te dienen voor de tijdelijke werkloosheid, maar deze aanvaard zal worden bij de loonberekening, is er de mogelijkheid om de beslissing van de Vlaamse overheid in verband met de compenserende maatregelen nog even af te wachten. Ook voor het overbruggingsrecht van zelfstandigen is op dit moment nog niet duidelijk of dit gecombineerd zal kunnen worden met de compensatie van de Vlaamse overheid.

We bedanken jullie graag nog voor alle inzet en wensen jullie nog veel goeie moed. 

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.