Uitbreidingsronde Kinderopvang 2018-2019

U bent hier

Ook in 2018 en 2019 zijn er uitbreidingen voorzien voor de sector Opvang Baby’s en Peuters. Dit voor een budget van 20,4 miljoen (waarvan 1,35 miljoen een overschot is van vorig jaar voor niet-bestede middelen). Doel van de uitbreidingen is om meer betaalbare plaatsen voor ouders te creëren maar ook de leefbaarheid van de opvangvoorzieningen te vergroten.

Oproepen

Een eerste oproep hebt u intussen al ontvangen. Deze gaat over de omzetting van plaatsen zonder subsidie (Trap 0) naar plaatsen met een basissubsidie (T1). Het gaat in totaal over 2571 plaatsen. De langst bestaande plaatsen krijgen voorrang. Organisatoren met inkomenstarief (IKT) krijgen voorrang als ze in de laagst gesubsidieerde groep vallen (Trap 2b) en nog plaatsen hebben zonder subsidie.

Begin juli mag u een tweede oproep verwachten voor 643 nieuwe plaatsen met basissubsidie (trap 1). Ook voor plaatsen met inkomenstarief (trap 2b) is er dan een mogelijkheid voor 1499 plaatsen, zowel nieuwe plaatsen als omschakeling van bestaande plaatsen.

Belangrijke rol vanuit de lokale besturen

Het lokaal bestuur heeft als lokale regisseur een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod in de gemeente. Kind en Gezin wil de mogelijkheid tot inbreng versterken.Voor deze oproep kan het lokaal bestuur acties ondernemen:

Zo kan het lokaal bestuur van een geselecteerde gemeente voor 30 juni 2018 advies geven over welk soort aanvragen men voor de subsidie voor inkomenstarief toelaat: nieuwe plaatsen of omschakeling van bestaande plaatsen. Maar ook het lokaal bestuur van een niet geselecteerde gemeente kan voor 30 juni 2018 aantonen dat er nog een nood is aan bijkomende opvangplaatsen. Dit kan enkel met cijfers van het bestaande Lokaal Loket Kinderopvang over het aantal vragen naar kinderopvang die in 2017 niet konden worden beantwoord.

Tenslotte kan het lokaal bestuur een gemotiveerd positief of negatief advies geven over de aanvragen voor inkomenstarief of nieuwe plaatsen basissubsidie. Het lokaal bestuur maakt daarbij de criteria voor haar advies voor 30 juni 2018 openbaar. De organisatoren kunnen dan tot 10 september 2018 hun aanvraag indienen. Het lokaal bestuur bezorgt voor 30 september haar advies aan Kind en Gezin.

Plussubsidie en flexibele opvang

 Specifieke aandacht gaat naar de toegankelijkheid van kinderopvang door budget te voorzien voor plaatsen die zich richten op kwetsbare kinderen en op flexibele kinderopvang. 170.000 euro wordt aangewend om 250 extra opvangplaatsen van een plussubsidie (trap 3) te voorzien. De oproepen voor plussubsidie (trap 3) en voor flexibele opvang volgen nog. Ook het aanbod van flexibele opvang wordt versterkt, zodat het voor ouders makkelijker wordt om opvang te vinden op atypische uren of om opvang te vinden als de instap dringend is, bijvoorbeeld omdat de ouder plots werk gevonden heeft. Hiervoor is 5,7 miljoen euro beschikbaar. De regelgeving hiertoe wordt nog verder uitgewerkt.

Standpunt Federatie Kinderopvang

De FKO is blij met elke uitbreidingsronde. We zijn verheugd dat het niet-bestede budget T1-subsidies 2017 opnieuw wordt ingezet. Ook de inzet van bijkomende – al dan niet nieuwe – IKT-plaatsen verdient zeker applaus. Ons standpunt is immers dat elke organisator die IKT-subsidie vraagt, dit zou moeten verkrijgen. Wel blijft uiteraard de ongerustheid in welke mate deze bijkomende plaatsen organistoren zonder IKT niet extra in de problemen kan brengen.

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.