Vorming in samenwerking met Syntra

U bent hier

De Federatie Kinderopvang organiseert samen met Syntra verschillende vormingen die specifiek gericht zijn op de sector kinderopvang.

Het gaat om volgende thema's voor het voorjaar van 2019:

Werknemer, zelfstandige, zelfstandig helper, vrijwilliger, jobstudent en ga zo maar door. Dit is slechts een greep uit de statuten waarin je werkzaam kan zijn in de kinderopvang. 
Maar hoe zien de sociale rechten er uit bij deze statuten? Wat gebeurt er bijvoorbeeld indien een zelfstandige ziek wordt? Hoe ziet het pension van een werknemer er uit? De kenmerken van al deze statuten worden uitgebreid toegelicht in deze opleiding.

In 2018 traden de nieuwe verplichte Europese privacyregels (GDPR) in werking, ook voor de kinderopvang. GDPR staat voor General Data Protection Regulation, in het Nederlands ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd.
De nieuwe regels hebben een aantal gevolgen voor de omgang met persoonsgegevens, maar scheppen ook kansen voor je organisatie. Welke gegevens mag je bewaren? Hoe moet je deze gegevens bewaren? Wat met foto's van kinderen? Welke administratieve gevolgen zijn er door de nieuwe privacyregels? Al deze vragen worden beantwoord in deze opleiding.

Het is belangrijk een ondernemings- en plan op te maken voor je organisatie. Zo krijg je zicht op het financieel plaatje van je opvang. Het ondernemingsplan geeft je zicht op de risico's van uw onderneming(en) en zorgt ervoor dat je rekening houdt met alle belangrijke aspecten van een onderneming.
Welk budget moet je voorzien om bepaalde ideeën te realiseren? Wat zijn de verwachte kosten in inkomsten die hiermee gepaard gaan? Als je oorspronkelijke plan niet haalbaar blijkt te zijn, moeten er aan je ondernemingsplan een aantal wijzigingen gebeuren.
Tijdens deze opleiding gaan we in op alle aspecten van een financieel- en ondernemingsplan. 

Het subsidiesysteem in de kinderopvang bestaat uit verschillende subsidietrappen. Een initiatief zonder subsidies bevindt zich op 'Trap 0'. Een eerste trap is voor de initiatieven die de basissubsidie ontvangen. Vervolgens is er bovenop de basissubsidie ook de subsidie inkomenstarief, deze initiatieven bevinden zich op trap 2b (laagste tarief) of trap 2a (hoogste tarief). Op trap 3, ten slotte, ontvangen initiatieven ook een plussubsidie. Elke van deze trappen heeft een eigen berekening.
Maar hoe zitten deze berekeningen precies in elkaar? Hoe gebeurt de betaling van deze subsidies? En wat zijn de voorwaarden die verbonden zijn aan deze subsidies? Al deze vragen worden beantwoord tijdens deze opleiding.

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.