Nieuws

U bent hier

Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten: lokaal, verbinding en kwaliteit

Op woensdag 24 april 2019 keurde het Vlaams Parlement het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten goed. Het decreet bouwt verder op de Staten-Generaal over opvang en vrije tijd, de conceptnota van de Vlaamse Regering en de parlementaire hoorzittingen. Het opzet van het nieuwe decreet is samen...

IKT-Mix goedgekeurd

Op 05.04 ll. nam de Vlaamse Regering nog tal van beslissingen waaronder een beslissing inzake Kinderopvang, IKT-mix. Een besluit van de Vlaamse Regering in 2017 maakte het mogelijk dat bepaalde organisatoren niet voor alle kinderopvangplaatsen op zijn kinderopvanglocatie moesten werken volgens het...

Engagementsverklaring samenwerking lokale besturen en opvangvoorzieningen

Zowel in het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters als in het decreet van 24 april 2019 betreffende de organisatie van buitenschoolse kinderopvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten staan een aantal verplichtingen tot samenwerking...

Memorandum Federatie Kinderopvang Vlaamse en Federale verkiezingen 2019

De Federatie Kinderopvang wil constructief mee ijveren voor een kwaliteitsvolle kinderopvang, in eerste instantie denkend aan het belang van de eindgebruiker, het kind en het gezin met hun diverse behoeften en te realiseren kansen. Het verhogen van het aanbod, de leefbaarheid, de werkgelegenheid en...

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.