Vorming

U bent hier

Vorming in samenwerking met syntra

De Federatie Kinderopvang organiseert samen met Syntra verschillende vormingen die specifiek gericht zijn op de sector kinderopvang. Het gaat om volgende thema's voor het voorjaar van 2019:

Masterclass Management kinderopvang

Een opleiding voor sociale ondernemers in de kinderopvang: organisatoren, verantwoordelijken en bestuurders.

Kwaliteitsvolle kinderopvang is goed voor kinderen én voor hun ouders. Met het decreet Kinderopvang van Baby's en Peuters wil de Vlaamse overheid de kinderopvang makkelijker, nog professioneler en duidelijker maken. Deze management opleiding, met de steun van Syntra Vlaanderen, is toegespitst op de specifieke noden van deze sector.

Financieel management, persoonlijk ondernemerschap en HR, marketing en strategie behoren veel minder tot het opleidingspakket. Met deze Masterclass bieden wij  zelfstandige onthaalouders het basispakket aan om het management van hun zaak concreet aan te pakken. Er is ruimschoots mogelijkheid tot vraagstelling, interactie en persoonlijke begeleiding.

Meer info en inschrijven

Starterstrajecten Kind en Gezin

Starten met kinderopvang van baby's en peuters - Wil je organisator van opvang voor baby's en peuters worden, dan krijg je tijdens een starterstraject van Kind en Gezin info over het uitbaten van een kinderopvanglocatie. Elk starterstraject bestaat uit 3 momenten die één geheel vormen. Dit starterstraject is een aanrader voor iedereen die organisator wil worden. Goed voorbereid starten biedt meer garantie op een succesvolle opvanglocatie.

Lees meer en schrijf u hier in

UNIZO Webinar Kinderopvang: Welke lonen dient u uw medewerkers te betalen?

In dit webinar kom je meer te weten over de afspraken binnen het Paritair Comité van de Kinderopvang. Zoals in de meeste sectoren worden verschillende arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een overeenkomst tussen vertegenwoordigers van de werkgevers en werkgevers. Dit is ook het geval voor de sector van de vergunde kinderopvang. Stel je mensen te werk in deze sector of ben je dat van plan, dan is het noodzakelijk dat je de afspraken kent en correct toepast.

Deze inhoud komt aan bod in dit webinar:

  • Wat is Paritair Comité 331 en wat houdt het concreet in?
  • Welke loonsvoorwaarden zijn van toepassing op mijn personeel?
  • Wat houdt de Bijzondere Cao in?
  • Welke minimumlonen zijn voor uw werknemers van toepassing?
  • Moet u al dan niet eindejaarspremie betalen?

Docente: Karien Defoor - juridisch adviseur van de ADMB Studiedienst.

UNIZO Webinar Schijnzelfstandigheid: Risico's en hoe correct samenwerken?

Werken met zelfstandige medewerkers of met werknemers? Er zijn talloze verschillen, vooral op het financiële vlak en op het vlak van flexibiliteit en organisatie. De keuze tussen zelfstandigen en werknemers is echter niet zonder gevolgen: wie gezag wil kunnen uitoefenen over zijn medewerkers en ze toch als zelfstandigen inschrijft riskeert bij schijnzelfstandigheid terecht te komen, met belangrijke risico’s tot gevolg.

Tijdens onze webinar brengen we voor u in kaart wat het inhoudt om een werknemer te zijn en om een zelfstandige te zijn, wat de voornaamste verschillen, en de voor- en nadelen zijn. Daarop volgt dan een antwoord op de vraag wat schijnzelfstandigheid precies is, hoe men riskeert daarmee geconfronteerd te worden en wat daarvan de gevolgen zijn. Uiteraard komt ook aan bod hoe men schijnzelfstandigheid kan vermijden en wat daarbij de do’s en don’ts zijn. We gaan ten slotte in op specifieke vragen zoals hoe het zit met familieleden, met werkend vennoten of met zaakvoerders van een vennootschap

Docente: Line Hellemans, Advocaat bij het kantoor Stappers Advocaten te Antwerpen

 

UNIZO Webinar Ondernemingsvormen in de kinderopvang

De keuze van een geschikte ondernemingsvorm is voor de startende ondernemer misschien niet het eerste waar hij of zij aan denkt wanneer er plannen gesmeed worden maar vergis u niet, het belang hiervan is niet te onderschatten. Start ik als eenmanszaak of richt ik een vennootschap op? Als ik met anderen samenwerk, richt ik dan samen met hen een vennootschap op of werken we onder de zgn. ‘feitelijke vereniging’? De keuze heeft allerlei aspecten en gevolgen: ondernemersrisico, belastingen, kosten, formaliteiten, de manier van samenwerken met anderen,… Veel zaken verschillen of kunnen verschillen naar gelang van de keuze die men maakt in het verschil, ook op vlakken waar men mogelijk niet meteen aan denkt.

Docent: Bert Gregoir, Advocaat bij het kantoor Stappers Advocaten te Antwerpen

UNIZO Webinar Subsidies in de kinderopvang voor baby's en Peuters

Het subsidiesysteem in de kinderopvang bestaat uit verschillende subsidietrappen. Een initiatief zonder subsidies bevindt zich op Trap 0. Een eerste trap is voor de initiatieven die de basissubsidie ontvangen. Vervolgens is er bovenop de basissubsidie ook de subsidie inkomenstarief, deze initiatieven bevinden zich op trap 2b (laagste tarief) of trap 2a (hoogste tarief). Op trap 3, ten slotte, ontvangen initiatieven ook een plussubsidie. Elke van deze trappen heeft een eigen berekening. Maar hoe zitten deze berekeningen precies in elkaar? Hoe gebeurt de betaling van deze subsidies? Dat kom je te weten in onderstaand webinar, georganiseerd door onze partner, UNIZO. 

Docent: Dieter Vahecke, Kind en Gezin

UNIZO Webinar De Nieuwe PrivacyRegels in de kinderopvang

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. In het Nederlands spreekt men van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Op 25 mei 2018 treedt deze Europese Wetgeving in voege.
De nieuwe regels hebben een aantal gevolgen voor de omgang met persoonsgegevens, maar scheppen ook kansen voor uw organisatie. Vanuit een samenwerking tussen Kind en Gezin, Infano vzw, Kommagroep, Landelijke Kinderopvang, Partena, SOM, Socialistische Mutualiteiten, UnieKO, Vlaams Welzijnsverbond, VVSG, 3Wplus en UNIZO werden enkele infosessies georganiseerd. Om iedereen toegang te geven tot dezelfde informatie werd deze sessie in samenwerking nu ook omgezet in een webinar. Er werden gezamenlijk verschillende tools ontwikkeld, specifiek voor de kinderopvang, om op een correcte manier aan de slag te gaan. Deze tools worden eveneens toegelicht in het webinar.