Waar we voor staan

U bent hier

 

visie

De Federatie Kinderopvang streeft ernaar de meest representatieve, professionele, innovatieve en constructieve organisatie te zijn voor sociale ondernemers in de brede kinderopvang in Vlaanderen en Brussel.

missie

De missie van de Federatie Kinderopvang is dan ook het bijstaan, versterken en verenigen van deze sociale ondernemers in de kinderopvang en hun belangen te behartigen.

  • Bijstaan:

De Federatie Kinderopvang staat voor collectieve en constructieve belangenbehartiging, ondersteunende en tegelijk intensieve dienstverlening en informatie aan leden - sociale ondernemers in de brede kinderopvang.
De Federatie Kinderopvang kan contractuele partnerships aangaan met actoren die in het kader van de visie van de Federatie versterkend kunnen zijn - operationeel of strategisch - bij de uitvoering van haar opdracht.

  • Versterken:

De Federatie Kinderopvang stelt zich ten doel richtinggevend en proactief te zijn t.a.v. de regelgevende overheid (centraal en lokaal). Hierbij uitgaande van het basisprincipe dat binnen de kinderopvang aan kinderen en gezinnen opvang en ontwikkelingskansen worden geboden, gericht op de algehele ontwikkeling van de kinderen.
De Federatie Kinderopvang streeft voor haar leden naar het best mogelijke (ondernemers)klimaat en een faciliterende regelgeving.

  • Verenigen:

De Federatie brengt sociale ondernemers in de kinderopvang samen.

Kernwaarden

De Federatie Kinderopvang staat, net zoals haar leden, voor sociaal ondernemerschap waarbij prioritair de volgende waarden voorop staan: Duurzaam, Innovatief, Samenwerkend, Klantgedreven en Ondernemend.

De Federatie Kinderopvang wenst ernaar te streven om zelf een strategische, positief ingestelde, klantgerichte, professionele en transparante organisatie te worden / zijn en blijven.

Visie op sociaal ondernemen

Kinderopvang is een dienstverlening die alsmaar meer jonge gezinnen bereikt. Met de toename van het gebruik van de kinderopvang zijn ook de verwachtingen naar de kinderopvang verhoogd. Meer dan vroeger is er aandacht voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Kinderopvang is geen louter commercieel product, maar heeft ook een heel belangrijke sociale rol in de samenleving. Om die bijzondere rol te spelen moet er bij het organiseren sprake zijn van sociaal ondernemerschap. 

UNIZO vroeg de Gezinsbond en het Centrum voor Ervaringsgericht onderwijs van KU Leuven om tot een gedragen visie te komen over de inhoud en de randvoorwaarden van sociaal ondernemerschap in de kinderopvang én de implicaties daarvan in de concrete opvangpraktijk. 

Met deze visietekst willen de drie partijen (toekomstige) opvanginitiatieven en ondernemers richtsnoeren bieden, ouders informeren en de overheid inspireren in zijn opvangbeleid. De Federatie Kinderopvang nam deze tekst integraal over en vraagt aan de aangesloten of aan te sluiten opvanginitiatieven om deze tekst te onderschrijven en zal de visie ook actief verspreiden via vormingen.

Bekijk de volledige visietekst