Waar we voor staan

U bent hier

Visie op sociaal ondernemen

Kinderopvang is een dienstverlening die alsmaar meer jonge gezinnen bereikt. Met de toename van het gebruik van de kinderopvang zijn ook de verwachtingen naar de kinderopvang verhoogd. Meer dan vroeger is er aandacht voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Kinderopvang is geen louter commercieel product, maar heeft ook een heel belangrijke sociale rol in de samenleving. Om die bijzondere rol te spelen moet er bij het organiseren sprake zijn van sociaal ondernemerschap. 

UNIZO vroeg de Gezinsbond en het Centrum voor Ervaringsgericht onderwijs van KU Leuven om tot een gedragen visie te komen over de inhoud en de randvoorwaarden van sociaal ondernemerschap in de kinderopvang én de implicaties daarvan in de concrete opvangpraktijk. 

Met deze visietekst willen de drie partijen (toekomstige) opvanginitiatieven en ondernemers richtsnoeren bieden, ouders informeren en de overheid inspireren in zijn opvangbeleid. De Federatie Kinderopvang nam deze tekst integraal over en vraagt aan de aangesloten of aan te sluiten opvanginitiatieven om deze tekst te onderschrijven en zal de visie ook actief verspreiden via vormingen.

Bekijk de volledige visietekst